ژانویه 15, 2021
microsoft

آموزش فایل شیرینگ و سطح دسترسی در MCSE

در این آموزش به شما چگونگی به اشتراک گذاری فایل و سطح دسترسی به آن در ویندوز سرور را آموزش داده ایم. آموزش
ژانویه 15, 2021
microsoft

آموزش ویندوز سرور 2016

در این آموزش شما را با محیط ویندوز سرور آشنا کرده و توضیحات اولیه در مورد Role و Feature را در اختیار شما قرارداده ایم. آموزش