ژانویه 5, 2021
cisco post

مسیریابی روترهای سیسکو

مسیریابی روترهای سیسکو در سازمان هایی که علاقه مند به استفاده از تجهیزات سیسکو هستند مسیریابی رو بستر روترهای سیسکو انتخاب ویژه و مناسبی می باشد. […]
ژانویه 5, 2021
cisco post

مسیریابی شبکه ها

مسیریابی شبکه ها در اکثر سازمان های بزرگ و شعبه ای مسیر یابی بحث گسترده و مهمی است چرا که در بخش های مختلف سازمان بنابر […]
ژانویه 1, 2021
cisco post

Vlan بندی سوییچ های سیسکو

Cisco Vlan شرکت هایی که از سوییچ های مدیریتی استفاده میکنند از یک ویژگی بسیار مهم استفاده خواهند کرد که میتوان گفت مهمترین دلیل مدیریتی بودن […]